Snižte s námi
vaše náklady na IT. Vaše potřeby jsou naší prioritou.

Novinky

31. 8. 2015

Hledáme obchodního manažera ›

Přijmeme: obchodního manažera. Více informací v sekci KARIÉRA.
více ›

Přijmeme: obchodního manažera. Více informací v sekci KARIÉRA.

4. 5. 2015

Přestěhovali jsme se ›

Všechny firmy CE GROUP se od 1.5.2015 přestěhovaly na novou adresu: Rohanské nábřeží 29, 186 00 Praha 8 Telefon zůstává v platnosti.  
více ›

Všechny firmy CE GROUP se od 1.5.2015 přestěhovaly na novou adresu:

Rohanské nábřeží 29, 186 00 Praha 8

Telefon zůstává v platnosti.

 
11. 3. 2015

ISSS 2015 ›

V Hradci Kálové se ve dnech 13.–14. dubna 2015 uskuteční již 18. konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) Konference ISSS je tradičně doprovázená mezinárodní konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). www…
více ›

V Hradci Kálové se ve dnech 13.–14. dubna 2015 uskuteční již 18. konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) Konference ISSS je tradičně doprovázená mezinárodní konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). www.isss.cz

11. 3. 2015

Podniky využívají cloudové služby ›

V lednu 2014 využívalo alespoň jednu ze služeb Cloud computingu 15 % podniků, nejčastěji e-mail. Zároveň více preferovaly sdílené servery poskytovatelů těchto služeb. Osm z deseti podniků má webové stránky, na nichž lze nejčastěji nalézt katalogy a…
více ›

V lednu 2014 využívalo alespoň jednu ze služeb Cloud computingu 15 % podniků, nejčastěji e-mail. Zároveň více preferovaly sdílené servery poskytovatelů těchto služeb. Osm z deseti podniků má webové stránky, na nichž lze nejčastěji nalézt katalogy a ceníky nabízených produktů a služeb. Výrazně roste počet podniků využívajících internet k daňovým a jiným elektronickým podáním. Cloud computing Nejčastěji využívanou službou Cloud computingu je e-mail (12 % podniků), na druhém místě pak skladování souborů (6 % podniků). Dále je využíván kancelářský software (5,7 %), účetní aplikace (5,3 %) a uložení databází (5,2 %). Placené služby Cloud computingu je možné využívat buď na sdílených serverech poskytovatelů služeb (využilo 12 % podniků), nebo na serverech poskytovatelů služeb, které jsou vyhrazeny přímo pro konkrétní firmu (6 % podniků). „Lze konstatovat, že napříč velikostními kategoriemi podniků nezaznamenáváme ve využívání placených služeb Cloud computingu výrazné rozdíly,“ komentuje nový modul pravidelného výběrového šetření o využívání ICT v podnicích Eva Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V rámci Evropské unie je Česká republika ve využívání cloudových služeb pod průměrem členských států EU (ten činí 19 % podniků). Nejlépe jsou na tom podniky ve Finsku (51 %), nejhůře v Rumunsku (5 %).

www.csu.cz

11. 3. 2015

VĚDĚLI JSTE? ›

V roce 2015 bude nejméně 20% všech cloudových služeb, odebíráno raději přes interní nebo externí makléře cloudových služeb, nežli přímo, na rozdíl od dnešních 5%. www.gartner.com
více ›

V roce 2015 bude nejméně 20% všech cloudových služeb, odebíráno raději přes interní nebo externí makléře cloudových služeb, nežli přímo, na rozdíl od dnešních 5%. www.gartner.com

Co jsou Cloudové služby?

Podstatou cloudových služeb je přesun hardwarových a softwarových prostředků k poskytovateli, který má vybudováno bezpečné prostředí pro jejich provoz. Toto prostředí vytváří podmínky pro minimalizaci rizika výpadků hardwarových a softwarových prostředků.

Cloudové služby představují úsporu nákladů. Odpadají jednorázové náklady při pořízení IT a non-IT technologie, aplikací, a provozní náklady. Místo toho se platí měsíčně a pouze za skutečně využitou kapacitu a služby.

Jaké jsou typické rysy Cloud Computingu?

Naše společnost a cloudové služby

Obchodní společnost Cloud CZ je členem skupiny CE GROUP a poskytuje nové služby v oblasti makléřství cloudových služeb. Cloud CZ oslovuje jak tradiční zákazníky společností CE GROUP, tak zákazníky nové a zároveň neustále vyhledává další partnery pro poskytování cloudových služeb.

V rámci CE GROUP jsme svým zákazníkům zlevnili elektřinu a plyn, zjednodušili a zpřehlednili vyúčtování za elektřinu a plyn.

Nyní jsme připraveni zlevnit a zpřehlednit náklady na IT.

Jak to děláme?

Stojíme na straně zákazníka a neustále sledujeme, jak se vyvíjí trh těchto „komodit“ a nakupujeme je od „partnerů“ kteří nabízejí odpovídající úroveň služeb za nejnižší ceny.

Podporujeme nasazení a rozvoj cloudových služeb, které představují nejmodernější trend ve využívání informačních technologií.

Proč makléřství cloudových služeb?

Na českém trhu působí desítky poskytovatelů cloudových služeb, kteří nabízejí rozdílné rozsahy a podmínky služeb. Pro běžného zákazníka je velmi těžké se v těchto nabídkách orientovat.

Při přechodu na cloudové služby nestačí mít jen poskytovatele. Nezbytné je i provést analýzu firemního IT a návrh na jeho migraci do cloudu.

Naší úlohou je analyzovat potřeby zákazníka a vybrat nejvhodnější partnery pro přechod na cloudové služby. Zákazníkovi následně pomůžeme vyhodnocovat poskytované služby a navrhovat jejich optimalizaci a rozvoj.

Zákazníkům nabízíme řešení, které přináší nejen finanční úspory, ale i:

Partnerům nabízíme možnost rozšířit poskytování B2B a B2C služeb pro naše zákazníky.

Naše služby

Jsme prostředníkem mezi zákazníkem a poskytovateli služeb.

Zákazníkovi pomůžeme orientovat se v problematice cloudových služeb (vytvoření strategie, výběr partnerů, smluvní podmínky).

Poskytujeme konzultační služby v rozsahu

 • analýza stavu IT zákazníka
 • návrh bezpečnostních parametrů v souladu s metodikou EU
 • orientace v problematice privátního a veřejného cloudu
 • optimalizace SW licencí
 • orientace v nabídce SW pro cloudová řešení
 • návrh cloudového řešení

Pro zákazníka integrujeme služby od jednotlivých poskytovatelů.
Ve spolupráci s našimi partnery zajistíme bezpečnou a efektivní migraci IT zákazníka do cloudu.

Pro zákazníka zajistíme u renomovaných partnerů poskytování cloudových služeb podle individuálních potřeb „na míru“ a další následné služby navázané na poskytování

 • vyhodnocení provozu
 • návrh optimalizace a rozvoje cloudových služeb
 • exit plány pro případ ukončení poskytování cloudových služeb

V blízké době hodláme našim partnerům poskytovat automatizovaný migrační nástroj (vyvinutý renomovanou společností pro migraci IT prostředků od zákazníka do cloudu).

Životní cyklus služeb

Životní cyklus služeb vychází ze systematiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library) a zahrnuje následující komponenty:

 • Strategie služeb – v těsné spolupráci se zákazníkem, výběr partnerů
 • Návrh služeb – na základě analýzy
 • Přechod služeb – s renomovanými poskytovateli, s využitím migračního nástroje
 • Provoz služeb – průběžné vyhodnocování služeb
 • Optimalizace služeb – s využitím údajů z vyhodnocení služeb
 • Rozvoj služeb – reakce na vývoj nabízených služeb

Časté dotazy

Znamená přechod na cloudové služby skutečně snížení nákladů na IT?

Náklady na IT ve firmě zahrnují mnoho položek – pořízení hardware a jeho technická podpora, software, tj. operační systém, licence a doplňkový SW včetně podpory. Další náklady jsou na non-IT technologie, zejména elektrická energie na provoz IT a podpůrných technologií, náklady na pořízení podpůrných technologií, jako chlazení, UPS, motorgenerátory, hasební systémy a zabezpečovací systémy. V neposlední řadě jsou to i náklady na personál.

Tyto náklady lze vyčíslit a porovnat s náklady na cloudové služby. Typické počítané období pro toto srovnání je 3 – 5 let.

Situace se v jednotlivých firmách liší. Pro korektní porovnání nákladů je třeba provést analýzu stavu IT ve firmě a také navrhnout optimální konfiguraci cloudových služeb, která zahrnuje nejen výpočetní výkon a paměťovou kapacitu, ale i optimalizaci využití SW licencí a doplňkového SW.

Jaké služby jsou dostupné v Cloud Computing?

„Cloud Computing představuje dynamické poskytování, používání a fakturování IT služeb, a to na vyžádání, přes síť. Tyto služby jsou výhradně k mání a využití přes definovaná technická rozhraní a protokoly. Rozsah služeb poskytovaných pod Cloud Computing zahrnuje celé spektrum informačních technologií a zahrnuje infrastrukturu (např. výpočetní zdroje, paměti), platformy a software.“ (www.bsi.bund.de)

1. Infrastruktura jako služba (IaaS – Infrastructure as a Service)
V IaaS jsou zdroje IT, jako výpočetní výkon, ukládání dat a sítě dostupné jako služba. Zákazník je nakupuje jako virtuální a vysoce standardizované služby a přidávají k nim své vlastní služby pro interní i externí využití. Například, zákazník si může pronajmout serverový čas, pracovní paměť a paměť pro ukládání dat a nad tím má operační systém a aplikace podle vlastní volby.

2. Platforma jako služba (PaaS – Platform as a Service)
Poskytovatel PaaS poskytuje kompletní infrastrukturu a platformu, kterou poskytuje zákazníkovi prostřednictvím standardního rozhraní k využití pro jeho služby. Například, platforma jako služba může poskytnout pronájem více uživatelům, škálovatelnost, řízení přístupu, přístup k databázím, apod.
Zákazník nemá žádný přístup k nižším vrstvám (operační systém, hardware), ale na platformě může provozovat své vlastní aplikace, pro které poskytovatel cloudových služeb obvykle poskytuje vlastní nástroje.

3. Software jako služba (SaaS – Software as a Service)
Do této kategorie spadá jakékoliv poskytnutí aplikací, které splňuje kritéria Cloud Computingu. V sortimentu nabídek nejsou žádná omezení. Příkladem jsou aplikace pro „contact data management“, účetnictví, apod.
Výraz „as a Service“ – „jako služba“ je také použit v mnoha dalších nabídkách jako „Security as a Service“, „BP (Business Process) as a Service“, „Storage as a Service“, a tak se často mluví o „XaaS“, tj. „něco jako služba“. Většina těchto nabídek může být, při nejmenším, přiřazena k jedné ze tří výše zmíněných kategorií. (www.bsi.bund.de)

Jaké jsou možnosti zabezpečení cloudových řešení?

Prvním krokem pro každého zákazníka cloudových služeb by mělo být vyjasnění, jakou ochranu svých dat a aplikací vyžaduje. To lze udělat na základě analýzy IT zákazníka a návrhu přechodu na cloudové služby.

Obecně jsou bezpečnostní doporučení formulována do třech kategorií:

Základním požadavkem na naše partnery, poskytovatele cloudových i konzultačních služeb, je certifikace na ISO 27001 (Systém managementu bezpečnosti informací – ISMS). Bezpečnost je pak posuzována v oblastech:

Partneři

Cloud CZ nabízí partnerství poskytovatelům B2B a B2C služeb v těchto oblastech cloudových služeb:

Reference

Společnosti CE GROUP využívají následující cloudové služby

Kariéra

OBCHODNÍ MANAŽER

Popis pozice

 • ·             vyhledávání a kontaktování zákazníků s nabídkou  cloudových služeb
 • ·             průběžná aktualizace katalogu služeb podle identifikovaných potřeb zákazníků
 • ·             kalkulace nákladů a benefitů k zakázkám
 • ·             příprava smluv se zákazníky
 • ·             řízení projektů cloudových služeb pro zákazníky
 • ·             sledování dodržování čerpání nákladů v rámci implementace projektů

 • ·             sledování průběhu a kvality poskytovaných služeb

Požadujeme

 • ·             VŠ vzdělání (minimálně Bc.)
 • ·             znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • ·             základní znalosti o cloudových službách
 • ·             samostatnost a spolehlivost
 • ·             dobrá úroveň komunikace
 • · organizační schopnosti

Nabízíme

 • ·             různorodou a zodpovědnou práci v oblasti cloudových služeb
 • ·             přátelský kolektiv a příjemné pracovní prostředí
 • ·             možnost osobního i profesního růstu
 • ·             pozice vhodná i pro absolventy

 

V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: info@cloud-cz.com

 

O nás

Cloud CZ a.s.
Rohanské nábřeží 678/29
Praha 8, 186 00
Česká republika

Tel.: +420 226 217 611

IČ: 03738833

CE Group

CE GROUP je tvořen skupinou společností aktivně působících v oblasti energetického obchodu. Součástí CE GROUP jsou společnosti Česká energie, a.s., Česká plynárenská a.s., GSCeP, a.s., České plynovody a.s., APS, Drab foundation - nadační fond a Cloud CZ a.s.
Více informací naleznete na www.cegroup.be.